TERAPIA MANUALNA

osteopatia

masaż leczniczy

Terapia kręgosłupa metodą Jewminowa

PLECY MOGĄ NIE BOLEĆ

Świat otrzymał, unikalną metodę profilaktyki i leczenia schorzeń kręgosłupa metodą Jewminowa. Metodyka ta jest prosta i uniwersalna. Jeżeli będzie się z niej korzystać regularnie można zachować kręgosłup w dobrym stanie funkcjonalnym do późnej starości. To metoda kinezeoterapii w połączeniu z specjalistycznym urządzeniem nazywanym profilaktorem Jewminowa. Stosując ta metodę można pozbyć się takich dolegliwości jak:

  • wady postawy,
  • skolioza,
  • różne stany zwyrodnieniowo - degeneracyjne jak osteochondroza i osteoporoza.

Metoda ta została zatwierdzona przez Ministersrtwo Zdrowia i Akademię Nauk Medycznych Ukrainy i jest polecana do stosowania w placówkach leczniczo-profilaktycznych i rehabilitacyjnych, łącznie ze sportowymi, oraz do użytku domowego. Jest również opatentowana.

Profilaktor może być wykorzystywany w instytucjach medycznych, przedszkolach, szkołach, klubach sportowych oraz tam, gdzie pracują i wypoczywają ludzie o mało ruchliwym trybie życia (zarządzający, transportowcy, pracujący przy komputerach, pulpitach sterowania, na przenośnikach itd.). Szczególnie jest niezbędny tym, których działalność jest związana z dużymi obciążeniami kręgosłupa (sportowcy, załadunkowi, spawacze itd.), w celu regeneracji kręgosłupa po przeciążeniu.

U podstaw tej metody leży pojęcie „kultury kręgosłupa” tj., podstawowych zasad pielęgnacji kręgosłupa. Jest to tak podstawowa zasada jak stosowanie szczoteczki do zębów. Stosując tą metodę regularnie można wyleczyć większość chorób kręgosłupa i tym samym poprawić swoją jakość życia. Unikalność metody, zabezpieczającej leczniczo-rehabilitacyjny efekt, oparta jest na lekkim, dozowanym wyciąganiu kręgosłupa (jego odciążeniu) z jednoczesnym treningiem głębokich mięśni kręgosłupa.
Jak profesor G. Ilizarow stwierdza: napięcie w rozciąganiu jest olbrzymim czynnikiem aktywizującym wzrost tkanek. Zgodnie z tym, można wzbudzić stworzenie strukturalnych tkanek włóknistych, naczyń, skóry, kości.

Odpowiedni trening mięśni głębokich kręgosłupa prowadzi do zwiększenia ilości płynu międzykomórkowego, który polepsza dyfuzyjne odżywianie dysków. U podstaw chorób kręgosłupa leżą zmiany degeneracyjne dysków, które pojawiają się w pierwszej kolejności jako następstwo niedożywienia jego składowych. Przez stosowanie metody Jewminowa zabezpiecza się i stabilnie podtrzymuje wodny balans oraz wyżywienie dysku i jego jądra miażdżystego.

W ciągu życia człowieka, obciążenie na kręgosłup przeważa nad odciążeniem. Wskutek tego utrata płynów w dyskach przeważa nad ich uzupełnianiem. Z tego powodu następuje wysychanie dysku i jego jądra miażdżystego. Rezultatem są zmiany degeneracyjne dysku co powoduje zmniejszenie jego wysokości i pęknięcia. Powstaje wówczas przepuklina dysku zwężająca kanały wyjściowe nerwów rdzeniowych i następuje ich ucisk. Wskutek tego w czasie wykonywania różnych czynności takich jak nachylanie się, obracenie, siedzenie, następuje ból, który wywojuje spazm krótkich miejsc kręgosłupa. Spazm ten to inaczej mięśniowa blokada, która powoduje zaburzenia inerwacji i przepływu krwi, ból się zwiększa i prowadzi do ograniczenia poruszania się. Na skutek tego mięśnie się osłabiają, a obciążenie na chory kręgosłup zwiększa się, zmniejszając procesy regeneracji i koło śię zamyka.
Koło to można przerwać stosując unikalną metodę Jewminowa.

Najważniejsze - to ścisłe przestrzeganie ćwiczeń, które są dobierane przez specjalistę dla każdej osoby, odpowiednio do jej problemów z kręgosłupem, fazy choroby, ogólnego stanu zdrowia i właściwości danego organizmu.

Metoda Jewminowa z wykorzystaniem profilaktora - jest jedynym systemem leczenia, rehabilitacji i profilaktyki chorób kręgosłupa w każdym wieku.